Zaloguj się

luzy w zagospodarowaniu magazynu

warehouse clearance

Odstępy związane z relacjami pomiędzy składowanymi zapasami, urządzeniami do składowania, elementami i parametrami budowli magazynowej, parametrami techniczno-eksploatacyjnymi środków transportowych oraz przepisy i normy, które powinny być zachowane w zagospodarowaniu magazynu. Wyróżnia się: luz bezpieczeństwa, konstrukcyjny, manipulacyjny, operacyjny, technologiczny.