Zaloguj się

bezpośrednio do konsumenta

consumer direct

Usługi on-line oferujące sprzedaż produktów konsumpcyjnych, które konsumenci mogą zamawiać i otrzymywać z jednostki handlowej wspierająnej przez system informatyczny.