Zaloguj się

ładowarka

loader, loading machine

Urządzenie przeznaczone do prac ładunkowych materiałów masowych luzem o ograniczonym zasięgu, o ruch ciągłym lub przerywanych. Rozróżniamy ładowarki: jednonaczyniowe, wielonaczyniowe, zgarniakowe, taśmowe, stacjonarne, przejezdne, przewoźne itp.