Zaloguj się

ładunek całopojazdowy

Full Truck Load / Full Trailer Load

Ładunek, który wypełnia całą powierzchnię ładunkową pojazdu.
Zobacz też: