Zaloguj się

ładunek opcjonalny

optional cargo

Ładunek, który może alternatywnie stanowić przedmiot załadunku albo zostać dostarczony w zamian.