Zaloguj się

magazyn celny

bonded warehouse

Zabezpieczone pomieszczenie, w którym składuje się towary do czasu zwolnienia przez służbę celną.