Zaloguj się

magazyn dla kontenerów

depot for containers

Miejsce wyznaczone przez przewoźnika, w którym magazynuje się oraz odbiera i dostarcza kontenery operatorom i nadawcom.