Zaloguj się

magazyn lokalny

local warehouse

Magazyn należący do organizacji handlowej zasilający najbliżej położone punkty sprzedaży.