Zaloguj się

magazyn prywatny

private warehouse

Magazyn prowadzony przez określony podmiot gospodarczy, w którym składowane są własne towary służące do wykonywania działalności gospodarczej.