Zaloguj się

magazyn przedmontażowy

accumulation bin, assembly bin

Magazyn elementów potrzebnych do zmontowania wyrobu złożonego, przed ich przekazaniem jednostce montażowej.
Zobacz też: