Zaloguj się

magazyn zautomatyzowany

automated warehouse

Jednostka organizacyjna, w której magazynowy proces technologiczny jest realizowany za pomocą urządzeń sterowanych automatycznie.