Zaloguj się

bilateralna umowa transportowa

bilateral transport agreement

Umowa dotycząca transportu, zawarta między dwoma państwami.