Zaloguj się

manipulator

manipulator

1. Urządzenie przeznaczone do wspomagania albo częściowegolub całkowitego zastępowania człowieka przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych w przemysłowym procesie produkcyjnym, sterowane ręcznie lub automatycznie za pomocą stałoprogramowego, własnego układu sterującego lub zewnętrznego układu sterującego.
2. Urządzenie do zdalnego manewrowania (podawania, przesuwania, przytrzymywania, obracania itp.) określonymi przedmiotami podczas realizowania czynności transportowych.