Zaloguj się

marketing mix

marketing mix

Kombinacja instrumentów marketingowych (nazywanych czasami elementami), które mogą być użyte w celu stworzenia i zwiększenia popytu na jakiś produkt; należą do nich: produkt, cena, dystrybucja, reklama, promocja sprzedaży i obsługa. Każdy z tych elementów może zostać określony za pomocą jego własnego mixu, tzn. mixu produktów, mixu cen, mixu dystrybucyjnego i mixu komunikacyjnego.
Zobacz też: