Zaloguj się

materiał szybko rotujący

fast mover

Materiał zużywany w dużych ilościach lub z dużą częstotliwością w jednostce czasu.