Zaloguj się

materiał wolno rotujący

slow mover

Materiał zużywany w niewielkich ilościach lub z małą częstotliwością w jednostce czasu.