Zaloguj się

bordero

bordereau

Dokument stosowany w transporcie drogowym, zawierający listę towarów przewożonych pojazdem, często odwołujący się do załączonych kopii drogowego dokumentu przewozowego.