Zaloguj się

metoda ścieżki krytycznej

Critical Path Method - CPM

Metoda stosowana do planowania złożonych przedsięwzięć i sterowania ich przebiegiem; reprezentant grupy metod sieciowych.