Zaloguj się

metoda wygładzania

smoothing method

Metoda obliczeń stosowana do wygładzania serii liczb, np. wygładzanie pojedyncze, podwójne, wykładnicze.