Zaloguj się

Middleware

Middleware

Oprogramowanie stosowane w celu filtrowania danych wyjściowych z czytników, stanowi interfejs do wewnętrznych systemów informatycznych firmy oraz EPC IS.