Zaloguj się

BPR

Business Process Reengineering

Zob. reinżynieria procesów gospodarczych.