Zaloguj się

montaż na zamówienie

assemble to order

1. Sytuacja, w której montaż zespołów i wyrobu finalnegonastępuje według złożonego przez klienta zamówienia.
2. Położenie punktu rozdziału, które określa, że:
- materiały zamawiane są zgodnie z prognozą zapotrzebowania, a części wykonuje się i montuje w podzespoły opierając się na prognozie sprzedaży;
- zapasy części i podzespołów utrzymywane są w magazynie przedmontażowym;
- montaż finalny następuje na zamówienie klienta.
Zob. lokalizacja punktu rozdziału 3, DP-3.