Zaloguj się

mostki ładunkowe

dock levellers

Urządzenia stałe lub ruchome przeznaczone do wypełnianiaprzestrzeni między rampą załadowczą lub podobnymi powierzchniami przeładunkowymi i powierzchnią ładunkową pojazdu, która może znajdować się na różnych poziomach w celu umożliwienia przeładunku przy zastosowaniu wózków jezdniowych z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji (PN-EN 1398:2000 ze zmianami).
Mostki ładunkowe mogą być budowane jako:
- obsługiwane ręcznie, zwane mostkami nakładanymi lub płytami rampowymi;
- napędzane mostki ładunkowe wbudowane w rampę załadowczą lub umocowane do krawędzi rampy, mechanizm unoszenia i obniżania służy jedynie do zmiany pozycji nie obciążonego mostka ładunkowego;
- obsługiwane ręcznie mostki ładunkowe wbudowane w rampę załadowczą lub umocowane do krawędzi rampy.
Zobacz też: