Zaloguj się

adres do powiadamiania

notify address

Klauzula w konosamencie wskazująca na brak poinformowania odbiorcy o nadejściu dostawy.