Zaloguj się

brama magazynowa

warehouse gate

1. Obudowa zamykanego otworu w ścianie budynku magazynowego, umożliwiająca komunikację.
2. Miejsce, w którym przekazywane i rozliczane są dostawy lub wydania pomiędzy przewoźnikiem a magazynem.
3. Punkt dostaw lub wydań przyporządkowany miejscu lokalizacji magazynu.