Zaloguj się

najpóźniejszy termin rozpoczęcia

latest start date

Najpóźniejszy termin, w którym dana operacja może zostać rozpoczęta, aby nie wywołało to opóźnienia wykonania całego zlecenia produkcyjnego.