Zaloguj się

narażenie klimatyczne zapasów

Narażenie wynikające z destrukcyjnego oddziaływania na zapasy czynników klimatycznych w czasie magazynowania.