Zaloguj się

niepewność popytu

demand uncertainty

Niepewność lub zmienność popytu mierzona standardowym odchyleniem, średnim odchyleniem absolutnym lub wariancją błędów prognozowania.