Zaloguj się

niewielka dostawa

small delivery

Dostawa, której wielkość i/lub wartość jest niższa od ustalonego limitu.