Zaloguj się

nośność regału

load capacity of a rack

Sumaryczna masa największego obciążenia wszystkich elementów wsporczych gniazda regałowego, obejmująca masę składowanych zapasu wraz z urządzeniami pomocniczymi do składowania.