Zaloguj się

nota debetowa

debit note

Dokument (powiadomienie) służący do obciążania kosztami i/lub opłatami za usługi i korygujący wartość odpowiedniej faktury.