Zaloguj się

nota kredytowa

credit note

Dokument (pisemna informacja) dotyczący kredytowania danego podmiotu w związku z otrzymaniem przez niego zlecenia na wykonanie usługi, korygujący wartość odpowiedniej faktury.