Zaloguj się

numer kontenera

container number

Numer identyfikujący kontener, złożony z prefiksu i numeru serii, np. KNLU 1234567.