Zaloguj się

BSC

balanced scorecard

Zob. zrównoważona karta wyników.
Zobacz też: