Zaloguj się

numer UNDG

UNDG number

Zob. numer dla towarów niebezpiecznych wyznaczony przez Narody Zjednoczone.