Zaloguj się

obróbka obca

regie

Zlecenie wykonania wyrobu lub operacji na zewnątrz przedsiębiorstwa z materiału będącego własnością zamawiającego.