Zaloguj się

ocena dostawców

purchasing rating, supplier rating

Działania prowadzone najczęściej w dziale zaopatrzenia,mające na celu dokonanie kompleksowej oceny każdego z dostawców. Typowy sposób postępowania w zakresie oceny dostawców polega na analizie danych historycznych i wyliczeniu szeregu wskaźników oceny. Typowe wskaźniki oceny to:
- terminowość dostaw;
- długotrwałość cyklu dostawy;
- cena za dostawy;
- jakość dostaw;
- warunki dostawy (opakowania, obsługa dostaw);
- ocena finansowa (poprawność faktur, terminy płatności, brak specjalnych wymagań
w zakresie finansowania dostaw);
- ocena techniczna dostaw (niezawodność dostarczanych produktów, nowoczesność);
- ocena jakości działania dostawcy (jakość stosowanych materiałów, posiadane certyfikaty i świadectwa, podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku problemów
z jakością dostaw).