Zaloguj się

OCR

Optical Character Recognition

Jedna z technik ADC - technika rozpoznawania drukowanego testu przy pomocy kom­putera ze specjalnym czytnikiem i przesyłania ich w postaci kodu ASCII. Technika OCR stosuje zbiór specjalnie zdefiniowanych czcionek, głównie OCR-A opracowanych przez ANSI.