Zaloguj się

odległość odczytu

reading distance

Odległość (lub odległości) od powierzchni czołowej skanera, z jakiej skaner może po­prawnie odczytać symbol. Minimalna odległość odczytu jest równa odległości optycznej, a maksymalna odległość odczytu jest równa zasięgowi skanera.