Zaloguj się

budowla magazynowa otwarta

open-air storage facility

Budowla nieosłonięta (otwarta przestrzeń), przeznaczona do składowania zapasów odpornych na warunki atmosferyczne.