Zaloguj się

odpady biologiczne

organic waste

Odpady stałe lub płynne zawierające więcej niż 50% składników organicznych pochodzenia roślinnego, mikrobiologicznego lub zwierzęcego, w przeliczeniu na suchą masę (PN-Z-15010:1999).