Zaloguj się

odpady opakowaniowe

packaging waste

Odpady powstałe po zużyciu wyrobów opakowanych (szklanych, z tworzyw sztucznych, tektury, drewna itp.).