Zaloguj się

okres oczekiwania na dopełnienie partii

stacking waiting time, lot-size waiting time

Czas oczekiwania występujący wtedy, kiedy z uwagina koszty nie podejmuje się pewnych działań, zanim nie zgromadzi się odpowiedniej liczby zamówień lub kiedy pewne działania realizowane są w stałym rytmie.
Przykłady sytuacji, w której występuje powyższy czas oczekiwania, to:
- uruchamianie produkcji, gdy zapotrzebowanie równe jest ustalonej wielkości partii obróbczej;
- przetwarzanie dokumentów po zebraniu pełnej dokumentacji z określonego okresu;
- transport realizowany w stałych godzinach, wyroby przeznaczone do przewiezienia oczekują na transport do wyznaczonej godziny.
Zobacz też: