Zaloguj się

okres rezerwowy

safety time

Okres dodatkowo wprowadzony za pomocą ustalenia wcześniejszego niż wynika z wyliczenia terminu zakończenia operacji czy wyrobu, mający skompensować opóźnienia, jakie mogą wyniknąć z błędów planowania, zaskakujących zmian zapotrzebowania, opóźnionych dostaw.