Zaloguj się

opakowanie częściowe

partial package

Wyrób lub konstrukcja używana w celu przystosowania do transportu produktów nie pakowanych w całości lub w celu zabezpieczenia części, zespołów lub powierzchni tych produktów, podatnych na uszkodzenia (PN-O-79000:1997).