Zaloguj się

opakowanie próżniowe

vacuum package

Opakowanie, w którym wytworzone podciśnienie, wymagane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produktu, utrzymuje się w okresie jego przechowywania (PN-O-79000:1997).