Zaloguj się

opakowanie złożone

composite package

Opakowanie, które składa się z jednego lub kilku opakowań wewnętrznych, umieszczonych trwale w opakowaniu zewnętrznym (PN-O-79000:1997).