Zaloguj się

opłacający fracht

freight payer

Strona, która na podstawie odpowiedniej umowy odpowiada za wniesienie opłat za fracht na rzecz przewoźnika.