Zaloguj się

opłata portowa za użycie nabrzeża

wharfage

Opłata za użytkowanie nabrzeża w celu cumowania, załadunku lub wyładunku statku albo w celu składowania towarów.