Zaloguj się

opłata za przetrzymanie

detention charge

Opłata wnoszona przez wysyłającego lub przez odbiorcę na rzecz linii przewozowej za przetrzymywanie statku ponad określony czas.